วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556

แนะนำ โปรแกรมตัดต่อ Adobe Premiere Pro ขั้นต้น

เนื่องจากในปัจจุบัน มีสื่อช่องทางต่างๆเข้ามากมาย อาทิเช่น Youtube / สื่อ ออนไลน์ / เคเบิ้ลทีวี ซึ่งทำให้ผู้ที่มีความชอบหรือความสนใจที่อยากจะทำ รายการของตัวเอง หรือ Channel สามารถทำได้ง่ายกว่าแต่ก่อน 
จึงทำให้ในปัจจุบันเราสามารถ เห็นรายการที่เกิดใหม่ๆมากมายโดยใช้ช่องทาง ของสื่อใหม่ ( newmedia ) เป็นช่องทางการนำเสนอมากมาย (( ที่พบเห็นได้เยอะในปััจจุบันคงหนีไม่พ้นเว็บไซต์ Youtube.com ))  และสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตมากมาย ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม

ก็ที่เราจะสามารถเริ่มทำรายการใดรายการหนึ่งได้นั้นสิ่งที่สำคัญ นั้นก็คือ ตัว Content หรือเนื้อหาของรายการ เมื่อเราได้ เนื้อหาของรายการแล้ว สิ่งที่จะทำให้เห็นภาพนั้นก็คือ วิธีการนำเสนอ ( how to present ? ) ซึ่งแน่นอน รายการ นั้นคงหนีไม่พ้น Media ประเภท Video 

ซึ่งต้องมีการตัดต่อใส่ Effect หรือการตัด Footage ต่างๆ เพื่อให้รายการนั้นออกมาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งโปแกรมที่ใช้ในการตัดต่อนั้นมีมากมาย 
และโปแกรมที่มีผู้นิยมใช้งานมากที่สุดคงหนีไม่พ้น Adobe Premiere Pro นั้นเอง 

Adobe Premiere Pro เป็นโปรแกรมหนึ่งซึ่งถูก สร้างและพัฒนา โดย Adobe โดยในแต่ละ Cs ( เวอร์ชั่น ) Adobe ได้มีการ พัฒนาตัวโปแกรมให้มีลูกเล่นหลากลายยิ่ง ขึ้นและใช้งานได้ง่ายขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโปรแกรม 
เอาละที่นี้เราก็รู้จักที่มาและโปรแกรม Adobe Premiere Pro ไปแล้ว
ต่อไปเราจะมาดู ขอบเขตการใช้งานของโปแกรมกันบ้างว่ามีขอบเขตการใช้งานแค่ไหน 
แล้วจะตอบสนองความต้องการของ ผู้ใช้งานหรือไม่ !!


ใครๆก็ใช้ Premiere Pro .....
เชื่อมไหมว่า แม้แต่รายการทีวีดังๆ หรือ บริษัทตัดต่อใหญ่ๆ ก็ยังคงใช้โปรแกรม Premiere Pro ในการตัดต่อวิดิโอของเขา

เพราะเนื่องจากด้วยความสามารถของโปแกรมในปัจจุบันมากมายที่ทำให้ Adobe Premiere Pro นั้นครองใจของทุกคนไว้ได้ 

อาทิเช่น มี Effect ต่างๆมากมาย เช่น 

1.Video Transitions ( ลูกเล่นในการส่งต่อของ Video ซึ่งติดตัวโปรแกรมขั้นแรกมากมาย และยังสามารถหาโหลด Plugin เสริมได้อีกด้วย )

2.Video format  มีการรองรับไฟล์วิดิโอ ( ที่จะนำ Import เข้าโปแกรม ) ได้หลายสกุลมากมาย

3.สร้าง Presents ของวิดิโอได้หลายขนาดและหลายรูปแบบ เพื่อคุณภาพและความเหมาะสมของการใช้งานแต่ละประเภท 

และอื่นๆอีกมากมาย
ซึ่งสำหรับ บทความต่อไปเราจะมาสอนการใช้งาน Adobe Premiere Pro ขั้นต้นกัน
ขอบคุณครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น